Våra rum

I slutet på 1800-talet byggdes bostadsfastigheterna Prästgatan 2 och 4.
Senare inreddes fastigheterna för hotellverksamhet. Detta är bakgrunden
till att alla våra rum är olika i storlek och form.

Samtidigt har vi valt att inreda rummen olikt med varierande möblering
och genom vårt personliga engagemang försökt att ge varje rum sin egna unika miljö.

Läs mer om våra olika rumstyper under respektive rubrik

Boka Online

Ankomst
Avresa